Bordereaux & Claims Management

Bordereaux & skadesstyring i et kontrolleret og automatiseret miljø

Denne løsning er tiltænkt til håndtering og behandling af bordereaux og skadesdata ved at validere og konsolidere for forhøjet kvalitet og kontrol af risici og erstatningsudgifter. Denne løsning kan bruges til specielt to tilfælde:

  • Forsikringsvirksomheder/konsortium af forsikringsvirksomheder, som arbejder på vegne af et captive genforsikringsselskab
  • Forsikringsagenter eller mæglere, der indgår i forsikringskontrakter på vegne af forsikringsvirksomheden/risikobærer

Med en stor mængde af forskelligt data samlet fra forskellige interne/eksterne kilder, kan Actuo Aggregation Engine validere, konsolidere og producere master bordereaux og templates/rapporter i et automatiseret og kontrolleret miljø.

For styringen af bordereaux og erstatningsudgifter vil løsningen levere forhøjet kvalitet, kontrol, høj hastighed og præcision af din skadesstyring og lukningsproces.

Actuo kan også tilbyde en skræddersyet BRDX-portal på vegne af klienterne, hvor frontingselskaber og/eller forsikringsagenter kan uploade og få deres skadesinformation, samt bordereaux, valideret, accepteret og/eller afvist (baseret på f.eks. almindeligt aftalte regler fra Delegated Authority Agreement).

Portalen kan sikre hurtig og transparent kommunikation og datahåndtering mellem parterne, og dermed skabe en kontrolleret dataproces, når større data modtages/leveres.