Digitale Værktøjer

Digitale værktøjer til forsikring og pension

Beregnings- og rapporteringsteknologi til forsikrings- og pensionsselskaber, som automatiserer overholdelsen af regler
og rapporteringskrav og samtidig giver brugerne fuld kontrol, historik og gennemsigtighed.

Actuos kerneleverancer består af vores specialiserede team af industrieksperter – men vi har også en unik softwarepakke til forsikrings- og pensionssektoren, som understøtter vores team i deres leverancer til vores kunder. De digitale værktøjer er bygget til at imødekomme internationale regnskabsstandarder samt til at assistere forretningsudviklingen hos vores kunder. Nedenfor kan du finde beskrivelser af de digitale værktøjer.

Solvens II

Actuos Solvens II standardløsning kan implementeres for en eller flere af Solvens II søjlerne. En af SII løsningens styrker er det automatiske dataflow mellem søjlerne, og derfor er et typisk valg blandt vores kunder at bruge løsningen til alle tre søjler.

Af SII-teamet kan du få professionel Solvens II- og IT-assistance – fra grundlæggende support til fuld outsourcing af Solvens II-processer. Løsningen kan blive hostet lokalt hos kunden eller I skyen.

Med vores SII løsning får du:

 • En fuldt Solvens II-dækkende softwareløsning med certificering og sporbarhed
 • Historik på formler og data, inkl. genrapporteringsfunktionalitet
 • Fleksibelt dataformat inkl. bl.a. regnearksupload og databaseintegration
 • Scripts til at udføre manuelle steps
 • Brugertilpassede dash boards og workflows
 • Fyldestgørende datakravs- og modelbeskrivelser
 • Fuld proceskontrol og automatisk dataoverførsel fra søjle I til søjle III og XBRL

IFRS 17

Med vores løsning kan jeres IFRS 17 implementering udvikles på en effektiv, strømlinet og iterativ måde, som samtidig minimerer risikoen for investeringer i unødvendige systemer og udviklinger. Målet er at gøre det så simpelt, som det er muligt og ikke tilføje unødvendig kompleksitet.

Med dybdegående viden og erfaring fra Solvency II implementering, og hvordan der udvikles en end-to-end løsning for dette, kan vi nu levere de samme fordele, principper samt teknologiske fundament for jeres IFRS 17 implementering.

Vi anbefaler en tilgang, hvor data, udregninger og rapporteringer er indbygget i et integreret, kontrolleret og revideret miljø for en agil end-to-end IFRS 17 proces.

Integration & Kontrol

Integrationsprocessen vil fokusere på at forbinde nuværende klientelle løsninger, såsom Stochastic Calculation Tool, DWH, Genreal Ledger system mm., samt at implementere et IFRS 17 Data Mart, som vil indsamle og distribuere data mellem back-end systemudregninger og rapporteringsløsninger.

Fokusset ligger på at sætte klient-specifikke parametre og udregningersreguleringer op i et kontrolleret miljø, så brugere og stakeholders af rapportering nemt kan forstå de handlinger og data, som deres resultater er baseret på.

IORP II

Vores IORP II løsning er et EIOPA-kompatibelt rapporteringsværktøj, med sporbarhed og XBRL-valideringer. Det bliver løbende vedligeholdt af Actuo, som overvåger EIOPA og leverer opdateringer til løsningen, der overholder myndighedskravene og dermed garanteres det, at løsningen forbliver EIOPA-kompatibel.

Platformen understøtter +100 virksomheder på tværs af 13 europæiske lande.

Brugeren kan desuden selv lave nye rapporter eller beregninger/formularer til ethvert formål; løsningen er ikke begrænset til IORP II-rapportering. Til enhver intern eller ekstern standardrapportering, kan relevante rapporter genereres fx månedligt, kvartalsmæssigt eller årligt.

De vigtigste fordele

 • Kvartalsvis og årlig EIOPA QRTs
 • ECB add-ons
 • Valideringer og XBRL
 • Asset summary reports
 • Datahistorik og historikdeltas
 • Genrapporteringsfunktionaliteter

Producerer og vedligeholder følgende rapporteringer:

 • QRT kvartal og årlig
 • QRT solo og gruppe
 • ECB-rapporter
 • Nationalspecifikke rapporter
 • Kundespecifikke rapporter

Stress Test & Scenarieanalyse

Vores scenarieanalyseværktøj giver dig mulighed for at analysere kritiske forhold på dine SCR, MCR og egenkapitaler.

Værktøjets egenskaber inkluderer scenarieanalyse (med et eller flere scenarier), reverse stresstest og forecasting.

Herudover tilbyder vi også specialiserede konsulenter, og så indeholder vores scenarieanalyse værktøj ydermere følgende egenskaber og fordele:

 • +50 standard scenarier
 • Juridisk compliance
 • Reduceret risiko for forskel i Solvens beregninger
 • Mulighed for specialopstillede scenarier

Reverse Stress Test

Ved at definere målet, eksempelvis gennem SII ratio, hvor målområdet er mellem 100% og 150%, samt de øvre og nedre grænser, kan du bruge den indbyggede goal-seek funktion til at teste din virksomheds sensitivitet. Dette gælder tests af ændringer i både markedsperkspektiv, forretningsudviklinger og erstatningsudgifter. Du vil have adgang til det samme udvalg af præ-definerede scenarier, som der bruges til andre scenarieanalyser.

 • Sensitivitets analyse på din aktivportfølje
 • GWP forøgelse
 • Ændringer af claims pådraget
 • Genforsikringsmodpart standard
 • Sensitivitet til yderligere storme, oversvømmelser eller andre katastrofe risici

Prædefinerede Scenarier

Vores Scenario Analysis Tool giver dig adgang til en række af præ-definerede scenarier:

 • Aktiver (Stød i obligationer, aktier, og/eller ratings, lande, valuta, store tab osv.)
 • Præmier (NL præmier forøgelse/fald, tilføjelse af ny forretningsområde, osv.)
 • Reserver (Ændringer af fordringer, og/eller præmie proviant, tilføjelse af ny forretningsområde, osv.)
 • Katastroferisici (Naturkatastrofe og menneskeskabt katastrofe)
 • Genforsikringsmodpart vurdering
 • EIOPA model parametre (Stød, korrelationer, osv.)
 • Udbytte kurve

Bordereaux & Skadessyring

Denne løsning er tiltænkt til ledelse og behandling af bordereaux & skadesstyringsdata ved at validere og konsolidere for forhøjet kvalitet og kontrol af dine risici og skadesstyring. Denne løsning kan bruges til 2 tilfælde:

 • Forsikringsvirksomheder/konsortium af forsikringsvirksomheder, som konfronterer på vegne af et Captive genforsikringsselskab.
 • Forsikringsagenter eller coverholder, der indgår i forsikringskontrakter på vegne af forsikringsvirksomheden/Risikobærer.

Med en stor mængde af forskellige data samlet fra forskellige interne/eksterne kilder, kan Aggregation Engine validere, konsolidere og producere master bordereaux og templates/rapporter i et automatiseret og kontrolleret miljø.

For driften af styringen af BRDX & skadesstyringsdata vil løsningen levere forhøjet kvalitet, kontrol, høj hastighed og præcision af din skadesstyring og lukningsproces.

Vi kan også tilbyde at opstille en skræddersyet BRDX portal på vegne af klienterne, hvor frontingselskaber og/eller forsikringsagenter/coverholder kan uploade og få deres skadesstyringsinformation, samt bordereaux, valideret, accepteret og/eller afvist (baseret på f.eks. almindeligt aftalt regler fra Delegated Authority Agreement).

Portalen kan sikre hurtig og transparent kommunikation og data-håndtering mellem parterne, og dermed skabe en kontrolleret data-proces, når større data templates modtages/leveres.