Digitale Værktøjer

Digitale værktøjer til forsikring og pension

Beregnings- og rapporteringssoftware til forsikrings- og pensionsselskaber, som automatiserer overholdelsen af regler
og rapporteringskrav og samtidig giver brugerne fuld kontrol, historik og gennemsigtighed.

Actuos kerneleverancer består af vores specialiserede team af industrieksperter – men vi har også en unik softwarepakke til forsikrings- og pensionssektoren, som understøtter vores team i deres leverancer til vores kunder. De digitale værktøjer er bygget til at imødekomme internationale regnskabsstandarder samt til at assistere forretningsudviklingen hos vores kunder. Nedenfor kan du finde beskrivelser af de digitale værktøjer.

Solvency II

Actuos Solvency II standardløsning (SII Engine) kan implementeres for en eller flere af Solvency II søjlerne. En af SII Engine styrker er det automatiske dataflow mellem søjlerne, og derfor er et typisk valg blandt vores kunder at bruge løsningen til alle tre søjler.

Af SII-teamet kan du få professionel Solvency II- og IT-assistance – fra grundlæggende support til fuld outsourcing af Solvency II-processer. Løsningen kan blive hostet lokalt hos kunden eller i skyen.

Med vores SII Engine får du:

 • En fuldt Solvency II-dækkende softwareløsning med certificering og sporbarhed
 • Historik på formler og data, inkl. genrapporteringsfunktionalitet
 • Fleksibelt dataformat inkl. bl.a. regnearksupload og databaseintegration
 • Scripts til at udføre manuelle steps
 • Brugertilpassede dashboards og workflows
 • Fyldestgørende datakravs- og modelbeskrivelser
 • Fuld proceskontrol og automatisk dataoverførsel fra søjle I til søjle III og XBRL

IFRS 17

Med vores løsning kan jeres IFRS 17 implementering udvikles på en effektiv, strømlinet og iterativ måde, som samtidig minimerer risikoen for investeringer i unødvendige systemer og udviklinger. Målet er at gøre det så simpelt, som det er muligt og ikke tilføje unødvendig kompleksitet.

Med dybdegående viden og erfaring fra Solvency II implementering, og hvordan der udvikles en end-to-end løsning for dette, kan vi nu levere de samme fordele, principper samt teknologiske fundament for jeres IFRS 17 implementering.

Vi anbefaler en tilgang, hvor data, udregninger og rapporteringer er indbygget i et integreret, kontrolleret og revideret miljø for en agil end-to-end IFRS 17 proces.

Integration & Kontrol

Integrationsprocessen vil fokusere på at forbinde nuværende klientelle løsninger, såsom Stochastic Calculation Tool, DWH, General Ledger system mm., samt at implementere et IFRS 17 Data Mart, som vil indsamle og distribuere data mellem back-end systemudregninger og rapporteringsløsninger.

Fokusset ligger på at sætte kundespecifikke parametre og udregningersreguleringer op i et kontrolleret miljø, så brugere og stakeholders af rapporteringen nemt kan forstå de handlinger og data, som deres resultater er baseret på.

IORP II

IORP II Engine er et EIOPA-kompatibelt rapporteringsværktøj med sporbarhed og XBRL-valideringer. Det bliver løbende vedligeholdt af Actuo, som overvåger EIOPA og leverer opdateringer til løsningen, der overholder myndighedskravene og dermed garanteres det, at løsningen forbliver EIOPA-kompatibel.

Platformen understøtter +100 virksomheder på tværs af 13 europæiske lande.

Brugeren kan desuden selv lave nye rapporter eller beregninger/formler til ethvert formål; løsningen er ikke begrænset til IORP II-rapportering. Til enhver intern eller ekstern standardrapportering, kan relevante rapporter genereres f.eks. månedligt, kvartalsmæssigt eller årligt.

De vigtigste fordele

 • Kvartalsvise og årlige QRT’er
 • ECB add-ons
 • Valideringer og XBRL
 • Asset summary rapport
 • Datahistorik og historikdeltas
 • Genrapporteringsfunktionaliteter

Producerer og vedligeholder følgende rapporteringer

 • QRT – kvartal og årlig
 • QRT – solo gruppe
 • ECB-rapporter
 • Nationalspecifikke rapporter
 • Kundespecifikke rapporter

Stress Test & Scenarieanalyse

Vores scenarieanalyseværktøj giver jer mulighed for at analysere kritiske forhold på jeres SCR, MCR og egenkapitaler.

Værktøjets egenskaber inkluderer scenarieanalyse (med et eller flere scenarier), reverse stresstest og forecasting.

Herudover tilbyder vi også specialiserede konsulenter. Vores scenarieanalyseværktøj indeholder ydermere følgende egenskaber og fordele:

 • +50 standard scenarier
 • Juridisk compliance
 • Reduceret risiko for forskel i solvensberegninger grundet samspillet med SII Engine.
 • Mulighed for specialopstillede scenarier

Reverse Stress Test

Ved at definere målet, eksempelvis af SII-ratio med et målområde mellem 100% og 150%, samt de øvre og nedre grænser, kan I bruge den indbyggede goal-seek funktion til at teste jeres virksomheds sensitivitet. Dette gælder tests af ændringer i både markedsperspektiv, forretningsudvikling, erstatningsudgifter mv. I vil have adgang til det samme udvalg af prædefinerede scenarier, som bruges til de andre scenarieanalyser.

 • Sensitivitetsanalyse af jeres aktivportfølje
 • GWP-forøgelse
 • Ændringer i erstatningsudgifter
 • Genforsikringsmodpart (misligholdelse)
 • Sensitivitet over for yderligere storme, oversvømmelser eller andre katastroferisici

Prædefinerede Scenarier

Vores Scenario Analysis Tool (SAT) giver jer adgang til en række prædefinerede scenarier:

 • Aktiver (Stød i obligationer, aktier og/eller ratings, lande, valuta, store tab osv.)
 • Præmier (Skadespræmieforøgelse, tilføjelse af nyt forretningsområde osv.)
 • Reserver (Ændringer i erstatningsudgifter og/eller premiehensættelser, tilføjelse af nyt forretningsområde osv.)
 • Katastroferisici (Naturkatastrofe og menneskeskabt katastrofe)
 • Genforsikringsmodpart vurdering
 • EIOPA modelparametre (Stød, korrelationer osv.)
 • Rentekurve
 • Kombination af flere scenarier

Bordereaux & Skadesstyring

Denne løsning er tiltænkt til håndtering og behandling af bordereaux og skadesdata ved at validere og konsolidere og dermed opnå kontrol af risici og erstatningsudgifter. Denne løsning kan bruges til specielt to tilfælde:

 • Forsikringsvirksomheder/konsortium af forsikringsvirksomheder, som arbejder på vegne af et captive genforsikringsselskab
 • Forsikringsagenter eller mæglere, der indgår i forsikringskontrakter på vegne af forsikringsvirksomheden/risikobærer

For styringen af bordereaux og erstatningsudgifter vil løsningen levere forhøjet kvalitet, kontrol, høj hastighed og præcision af jeres skadesstyring og lukningsproces.