Stress Test & Scenarieanalyse

Vores scenarieanalyseværktøj (Scenario Analysis Tool) giver dig mulighed for at analysere kritiske forhold på jeres SCR, MCR og egenkapitaler.

Værktøjet inkluderer scenarieanalyse (med et eller flere scenarier), reverse stresstest og forecasting.

Med SII Engines Scenario Analysis Tool har I adgang til +50 scenarier og muligheden for at lave virksomhedsspecifikke samt sammensatte scenarier.

Værktøjet sikrer fuld kontrol over jeres data med de samme principper om sporbarhed og juridisk compliance som SII Engine. Værktøjet er revisionserklæret af Deloitte.

Prædefinerede Scenarier

SII Engines Scenario Analysis Tool giver adgang til en række prædefinerede scenarier:

 • Aktiver (stød i obligationer, aktier og/eller ratings, lande, valuta, store tab osv.)
 • Præmier (skadespræmieforøgelse/-fald, tilføjelse af nyt forretningsområde osv.)
 • Reserver (ændringer i erstatningsudgifter og/eller præmiehensættelser, tilføjelse af nyt forretningsområde osv.)
 • Katastroferisici (naturkatastrofe og menneskeskabt katastrofe)
 • Genforsikringsmodpartsrating
 • EIOPA-modelparametre (choks, korrelationer osv.)
 • Rentekurveændringer
 • Sammensatte scenarier

 

Reverse Stress Test

Ved at definere målet, eksempelvis af SII-ratio med et målområde mellem 100% og 150%, samt de øvre og nedre grænser, kan I bruge den indbyggede goal-seek funktion til at teste jeres virksomheds sensitivitet. Dette gælder tests af ændringer i både markedsperspektiv, forretningsudvikling, erstatningsudgifter mv. I vil have adgang til det samme udvalg af prædefinerede scenarier, som bruges til de andre scenarieanalyser.

 • Sensitivitetsanalyse af jeres aktivportfølje
 • GWP-forøgelse
 • Ændringer i erstatningsudgifter
 • Genforsikringsmodpart (misligholdelse)
 • Sensitivitet over for yderligere storme, oversvømmelser eller andre katastroferisici

 

Forecasting

Scenarieanalyseværktøjet giver også mulighed for at forecaste forskellige scenarier f.eks. afkast på investeringer, profit, virksomhedsvækst, skat, dividender eller virksomhedsspecifikke scenarier.